Конспект

Конспектът за изпита ще включва следните теми:

1. Биографичната илюзия

Социалните отношения като игра. Социално поле. Социален капитал. Социални позиции. Illusio. Хабитус. Биографията като набор от социални позиция. Зависимост на биографията от социалната дистанция. Социалната площ на личността.

2. Повествователната идентичност

Разликата между това да имаш идентичност и да бъдеш същия. Перманентност във времето, числова, качествена идентичност, непрекъсната продължителност. Въпросът кой съм аз и диалектиката на идентичността и същостта. Характерът. Обещанието и удържаната дума. Парадоксите на личната идентичност.

3. Автобиографичният пакт и дневникът

Понятие за автобиографичен пакт. Разлики между автобиография и дневник. Дневникът и истината. Дневникът и фикционалността. Времето на дневника. Дневникът, романът-дневник и въпросът за отношението между изкуство и истина.

4. Травма и истина

Хистерията и изобретяването на катартичния метод. Хистерия и травма при Бройер и Фройд. Съпротивата като механизъм на истина. Проблемът за несъзнаваното. Отношението между психоанализата и обикновения разговор. Психоанализа, тайна, изповед.

5. Изповед и истина

Изповедта и признанието като техники на субективиране. Основни черти на признанието като изказване. Признание и власт. Признание и истина. Трансформативната функция на признанието. Отношението между признанието и диспозитива на модерната сексуалност.

6. Изповед и представяне на себе си

Жизнената история и проблемът за характера. Отношението между характер, желание, власт и вътрешно пространство. Да се учиш да казваш аз. Възпитаването на характера, любовта и отношението между дете и родител. Характерът като овладяване на себе си.

7. Изповед и практики на себе си

Клиничната психология и трансформирането на изповедта. Характерът като обект на диагностика. Раждането на популярната психология. Интегриране на изповедта в практиките на популярната психология. Да познаваш себе си и да контролираш себе си. Да лекуваш самия живот.

8. Антични разбирания за отношението между поезия и техника

9. Деавтоматизация и литературни похвати според руските формалисти

10. Закърняване на аурата на художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост

Повече подробности можете да намерите в програмата на лекциите. Сборник с текстове за изпита: https://www.dropbox.com/s/o68d60x73t6xslh/teoria%20tekstove%202016.pdf?dl=0