Тема 3. Литературата в технологичен контекст

Тази задача е малко по-широка и свободна. Трябва да си изберете специфичен казус, при който нещо литературно се оказва налице в технологична среда и да анализирате конкретните взаимодействия между литература и техника с оглед на този казус. Ето няколко примера – поезията във „Фейсбук“, видеоигрите (като комбинация от софтуер и литературен разказ) и пр.